Пропонуємо цілий спектр послуг, корисних для розвитку Вашого підприємства і підвищення ефективності його діяльності

226

І. Консультування з питань управління бізнесом і розвитку підприємства:

 1. Консультаційні послуги з пошуку способів підвищення результативності та ефективності діяльності підприємства, зокрема зростання обсягів реалізації товарів, робіт, послуг, оптимізації витрат, збільшення прибутку тощо.
 2. Здійснення SWOT-аналізу (аналізу загроз і можливостей зовнішнього середовища, сильних і слабких сторін підприємства), зокрема, з метою пошуку способів подолання слабких сторін і ефективного реагування на загрози для збалансованого розвитку підприємства.
 3. Консультування щодо обгрунтування, прийняття і реалізації стратегічних управлінських рішень (в т.ч. щодо розробки стратегій розвитку підприємства).
 4. Консультації щодо складання бізнес-планів, підготовки проектів, зокрема для представлення на краудфандингових платформах чи перед інвесторами.
 5. Оцінювання ризиків ділових взаємовідносин підприємства і ризиків окремих проектів.
 6. Аналіз конкурентних переваг і потенціалу розвитку підприємства, а також оцінювання конкурентоспроможності його продукції, робіт, послуг.
 7. Консультації щодо маркетингових заходів та програм, а також соціальної відповідальності бізнесу і її впровадження.
 8. Консультаційні послуги щодо організації бюджетування на підприємстві та удосконалення управлінського обліку, розроблення ключових показників діяльності підприємства та форм управлінської звітності для прийняття рішень.
 9. Інші консультаційні послуги щодо управління бізнесом і розвитком підприємства

ІІ. Аналіз фінансового стану підприємства та бізнес-процесів:

 1. Аналіз фінансового стану підприємства, встановлення причинно-наслідкових зв’язків та розроблення рекомендацій щодо його покращення.
 2. Аналіз бізнес-процесів підприємства для виявлення можливостей їх оптимізації з метою підвищення ефективності його діяльності.

ІІІ. Консультування щодо інформаційних ресурсів компанії в ракурсі підвищення результатів у фінансовій сфері:

 1. Консультаційні послуги щодо розробки та вдосконалення інформаційних ресурсів компанії та концепції їх наповнення, а також їх адміністрування та наповнення цікавим контентом за відповідним профілем діяльності, ідентифікація недоліків існуючих сайтів підприємства та розробка рекомендацій з покращення інтернет-ресурсів для підвищення його результатів у фінансовій сфері.
 2. Допомога в підготовці якісних презентаційних матеріалів, а також буклетів про діяльність компанії, її місію та цілі, конкурентні переваги її продукції, робіт, послуг тощо.

IV. Інші види аналітичних, інформаційних та консультаційних послуг, зокрема й консультування з питань формування заявок на отримання вітчизняних і зарубіжних грантів