Про курс СУРП

Про курс СУРП

«Стратегічне управління розвитком підприємства та оцінювання його вартості»

Практично орієнтована програма, яка допоможе сформувати і реалізувати стратегії успішного розвитку компаній, зокрема й в кризових умовах, побудувати на підприємстві ефективний механізм стратегічного управління, здійснити оцінку бізнесу, а також буде корисна й для тих, хто планує проходити атестацію за британською програмою IFA «Стратегічний менеджмент» (Institute of Financial Accountants (IFA since 1916, United Kingdom / Великобританія). Програма українською мовою.

Незабаром з темами курсу можна буде ознайомитись на інтернет-сайті наших партнерів – ТзОВ «Тренінг Центр» (https://ifa.trainingcenter.com.ua/financial-managment/).

В умовах карантину передбачено 2 дні по 6 годин онлайн-занять (здебільшого субота та неділя або дві суботи) з 10:00 до 17:30 год. (з перервами 10 хвилин після кожної години і годиною обідньої перерви з 13.20 до 14.20). Також передбачені додаткові індивідуальні онлайн-консультації з орієнтацією на підприємства кожного з учасників курсу.

У звичайних умовах передбачено два повних дні інтенсивного тренінгового курсу в зручному конференц-залі в бізнес-центрі у Львові.

Учасникам тренінгу буде надано навчальні матеріали в електронній та друкованій формі, а також протягом днів тренінгу буде здійснюватись консультаційний супровід прийняття і реалізації стратегічних управлінських рішень щодо розвитку підприємств.

Також ті, хто грунтовно опанують курс «Стратегічне управління розвитком підприємства та оцінювання його вартості», отримають відповідний офіційний сертифікат.

Бізнес-тренер: Чубай Володимир


«Стратегічне управління розвитком підприємства та оцінювання його вартості» 

1. Аналіз рівня розвитку підприємства та його конкурентних переваг

Параметри розвитку підприємства і їх аналіз. Види конкурентних переваг підприємства і критерії їх оцінювання. Вплив конкурентних переваг на ефективний розвиток підприємства. Аналіз альтернативних моделей і стратегій розвитку підприємства. Переваги і недоліки інструментів вибору моделей і стратегій розвитку.

2.  Способи збільшення прибутку підприємств

Переваги і недоліки десятків способів збільшення прибутку підприємств. Вплив облікової політики, масштабів діяльності та систем оподаткування на податкові платежі підприємства в розрізі років та на показники фінансового стану, які побачать користувачі фінансової звітності. Аналіз впливу управлінських рішень про закриття, зменшення чи збільшення виробництва окремих видів продукції, закриття окремих торгівельних чи виробничих підрозділів компанії на загальні її майбутні фінансові результати. Аспекти, які потрібно враховувати при зниженні певних видів витрат чи відмові від окремих їх видів, щоб не спричинити такою політикою ще більші загрози для розвитку компанії, у тому числі в теперішніх умовах пандемії, карантинів тощо.

3. Аналіз надійності взаємовідносин підприємства з контрагентами

Параметри якості взаємовідносин підприємства з контрагентами і їх аналіз. Чинники, що впливають на взаємовідносини з контрагентами. Різні важливі практичні аспекти в управлінні дебіторською і кредиторською заборгованістю. Джерела важливої інформації про контрагентів.

4. Ключові показники ефективності діяльності підприємства і роботи керівників функціональних напрямів

Аналіз ключових показників ефективності діяльності підприємства (зокрема розгляд особливостей аналізу таких показників як EBITDA, EBIT, ROA, ROE, EPS та інших), причинно-наслідкових зв’язків між ними. Аналіз особливостей встановлення і моніторингу ключових показників ефективності роботи керівників різних функціональних напрямів підприємства. Аналіз найпоширеніших помилок вітчизняних і зарубіжних підприємств щодо аналізу ефективності діяльності підприємства та роботи керівників.

5 Оцінка вартості бізнесу

Методи і підходи оцінки вартості бізнесу для різних цілей. Переваги і недоліки різних методів і способів оцінювання бізнесу. Чинники, які варто враховувати при оцінювані вартості бізнесу. Джерела інформації для оцінювання бізнесу.

6 Аналіз інвестиційних проектів.

Аналіз різних аспектів та показників, пов’язаних з вибором оптимальних інвестиційних проектів серед багатьох альтернативних. Особливості оцінки альтернативних інвестиційних проектів з різною тривалістю реалізації та в умовах обмежених фінансових ресурсів. Прогнозування та аналіз грошових потоків в розрізі довгострокових інвестиційних проектів. Аналіз ефективності реалізації інвестиційних проектів.

7. Контроль за параметрами розвитку підприємства.

Організація і методика контролю за параметрами розвитку підприємства. Вітчизняний і зарубіжний досвід контролю за розвитком підприємства за встановленими параметрами з врахуванням чинників внутрішнього і зовнішнього середовища.

8. Додатковий бонус для охочих! Формування Вами портфелю цінних паперів провідних зарубіжних компаній на умовних 100 000 $, використовуючи значну кількість тільки реальних достовірних даних за останніх 5 років (в т. ч. за попередніх дванадцять місяців) та безкоштовну платформу, яка забезпечує можливість комп’ютерного фінансового моделювання придбання цінних паперів, відстеження зміни їх ринкової вартості тощо. Ви зможете відслідковувати прибутковість свого портфеля цінних паперів протягом багатьох місяців як в розрізі зміни його ринкової вартості, так і розмірів дивідендів по цінних паперах. Тобто спробуєте себе в ролі інвестора в цінні папери, але без жодних фінансових витрат своїх реальних грошей.


Поради від системного адміністратора сайту щодо під’єднання до онлайн-занять тренінгу через систему Google Meet і щодо її основних функціональних можливостей:

Початок роботи

Спільне редагування файлів

JamBoard для спільної роботи