Про курс ЕУП

«Ефективне управління підприємством: управлінський облік, бюджетування та аналіз»

Практично орієнтована програма з врахуванням кращого зарубіжного та вітчизняного досвіду успішних компаній, яка також буде корисна й для тих, хто планує вивчати чи проходити атестацію за програмами СІМА (Chartered Institute of Management Accountants; founded in 1919; United Kingdom / Великобританія)  українською мовою.

Цільова аудиторія:
• власники бізнесу.
• фінансові та нефінансові керівники вищої і середньої ланки.
• менеджери, аналітики.
• економісти, фінансисти, бухгалтери.
• всі, хто бажає розширити знання і навики з управлінського обліку, бюджетування та економічного аналізу.

Мета
• Надати структуроване і логічне пояснення різних аспектів організації управлінського обліку, бюджетування та економічного аналізу на підприємстві і можливостей використання їх даних для прийняття управлінських рішень.
• Сформувати у слухачів системне розуміння методик факторного аналізу і причино-наслідкових зв’язків різних показників діяльності підприємства та розвинути практичні навики для прийняття оптимальних рішень та ефективного управління підприємством в сучасних умовах.
• Опанувати інструменти управлінського обліку, бюджетування і аналізу (як внутрішнього, так і зовнішнього середовища) для оцінювання реального стану та перспектив розвитку компанії, а також прийняття правильних управлінських рішень.

Програма курсу:
1. Організація управлінського обліку на підприємстві (в т.ч. механізм і способи організації; групування і систематизація витрат за різними ознаками для цілей управлінського обліку; гармонізація управлінського і бухгалтерського обліку з врахуванням податкового законодавства; види рішень, які можна приймати на основі даних управлінського обліку та ін).
2. Вплив облікової політики на фінансовий результат та його оподаткування (в т.ч. вплив на фінансову звітність і показники фінансового стану в коротко і довгостроковому періоді).
3. Методики управлінського обліку витрат та калькулювання собівартості продукції (в т.ч. методи розподілу накладних витрат та витрат різних підрозділів, що дотичні до процесу виробництва, надання послуг, виконання робіт тощо).
4. Створення форм управлінської звітності (в т.ч. принципи формування);
5. Бюджетування на підприємстві (в т.ч. формування на основі бюджетів планових форм фінансової звітності і відповідно отримання прогнозних показників фінансового стану; взаємозв’язок різних бюджетів з формами управлінської звітності);
6. Факторний економічний аналіз відхилень у витратах, доходах та інших показниках діяльності підприємства (в т.ч. аналіз причино-наслідкових зв’язків);
7. Аналіз точки беззбитковості і способів збільшення прибутку при виробництві (реалізації) різних видів продукції (в т.ч. переваги і недоліки різних способів; аспекти, які потрібно враховувати в процесі обчислення точки беззбитковості, формування виробничої програми та вибору способів збільшення прибутку тощо).
8. Ефективні інструменти управлінського обліку для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо діяльності підприємства (в т.ч. використання багатофакторних моделей, застосування показників операційного та фінансового левериджу для прийняття різних видів рішень тощо).
9. Методика трьохвимірного аналізу фінансової звітності (в т.ч. аналіз в площині: достовірності відображених даних; оптимальності відображених показників, виходячи з даних управлінського і бухгалтерського обліку та з врахуванням особливостей діяльності підприємства та його цілей; виконання планових показників (зокрема встановлених під час бюджетування на підприємстві)).
10. Аналіз оптимальності витрат підприємства (в т.ч. за унікальною методикою на основі даних управлінського обліку).
11. Аналіз конкурентоспроможності продукції (в т.ч. за унікальною методикою, яка усуває значну кількість суттєвих недоліків існуючих на сьогодні методик).
12. Оцінювання ризиків взаємовідносин підприємства з контрагентами (в т.ч. взаємовідносин з постачальниками, покупцями, банками тощо; розроблення форм для управлінського обліку даних про якість взаємовідносин та інші їх характеристики).
13. SWOT-аналіз та інформаційно-аналітичне забезпечення для його здійснення (в т.ч. аналіз загроз і можливостей зовнішнього середовища для підприємства, його сильних і слабких сторін. Узагальнення даних SWOT-аналізу і їх перевірка. Використання даних управлінського обліку для прийняття стратегічних управлінських рішень).

Детальніше про курс на інтернет-сайті наших партнерів – ТзОВ «Тренінг Центр» за покликом: КУРС

В умовах карантину передбачено 8 онлайн-занять по 5 год. Онлайн-заняття проводяться по суботах з 10:00 до 16:30 год. (з перервами 10 хвилин після кожної години і годиною обідньої перерви з 13.20 до 14.20) і тільки два рази в неділю. Також передбачені додаткові онлайн-консультації.

В звичайних умовах передбачено вісім повних днів інтенсивного тренінгового курсу в зручному конференц-залі в бізнес-центрі у Львові.

Учасникам тренінгу буде надано навчальні матеріали в електронній та друкованій формі, а також буде запропоновано багато різних корисних індивідуальних пропозицій для підвищення ефективності діяльності їх підприємств.

Також ті, хто грунтовно опанують курс «Ефективне управління підприємством: управлінський облік, бюджетування та аналіз», отримають відповідний офіційний сертифікат.

Бізнес-тренер: Чубай Володимир


Поради від системного адміністратора сайту щодо під’єднання до онлайн-занять тренінгу через систему Google Meet і щодо її основних функціональних можливостей:

Початок роботи

Спільне редагування файлів

JamBoard для спільної роботи