Home Blog

Консультації з управління розвитком підприємств та інша аналітично-інформаційна підтримка бізнесу

Group of business people meeting to discuss financial investment and marketing.

Детальніше в меню «Послуги» на сайті https://www.cqbs-consulting.com/

Пропонуємо цілий спектр послуг, корисних для розвитку Вашого підприємства і підвищення ефективності його діяльності

І. Консультування з питань управління бізнесом і розвитку підприємства:

 1. Консультаційні послуги з пошуку способів підвищення результативності та ефективності діяльності підприємства, зокрема зростання обсягів реалізації товарів, робіт, послуг, оптимізації витрат, збільшення прибутку тощо.
 2. Здійснення SWOT-аналізу (аналізу загроз і можливостей зовнішнього середовища, сильних і слабких сторін підприємства), зокрема, з метою пошуку способів подолання слабких сторін і ефективного реагування на загрози для збалансованого розвитку підприємства.
 3. Консультування щодо обгрунтування, прийняття і реалізації стратегічних управлінських рішень (в т.ч. щодо розробки стратегій розвитку підприємства).
 4. Консультації щодо складання бізнес-планів, підготовки проектів, зокрема для представлення на краудфандингових платформах чи перед інвесторами.
 5. Оцінювання ризиків ділових взаємовідносин підприємства і ризиків окремих проектів.
 6. Аналіз конкурентних переваг і потенціалу розвитку підприємства, а також оцінювання конкурентоспроможності його продукції, робіт, послуг.
 7. Консультації щодо маркетингових заходів та програм, а також соціальної відповідальності бізнесу і її впровадження.
 8. Консультаційні послуги щодо організації бюджетування на підприємстві та удосконалення управлінського обліку, розроблення ключових показників діяльності підприємства та форм управлінської звітності для прийняття рішень.
 9. Інші консультаційні послуги щодо управління бізнесом і розвитком підприємства

ІІ. Аналіз фінансового стану підприємства та бізнес-процесів:

 1. Аналіз фінансового стану підприємства, встановлення причинно-наслідкових зв’язків та розроблення рекомендацій щодо його покращення.
 2. Аналіз бізнес-процесів підприємства для виявлення можливостей їх оптимізації з метою підвищення ефективності його діяльності.

ІІІ. Консультування щодо інформаційних ресурсів компанії в ракурсі підвищення результатів у фінансовій сфері:

 1. Консультаційні послуги щодо розробки та вдосконалення інформаційних ресурсів компанії та концепції їх наповнення, а також їх адміністрування та наповнення цікавим контентом за відповідним профілем діяльності, ідентифікація недоліків існуючих сайтів підприємства та розробка рекомендацій з покращення інтернет-ресурсів для підвищення його результатів у фінансовій сфері.
 2. Допомога в підготовці якісних презентаційних матеріалів, а також буклетів про діяльність компанії, її місію та цілі, конкурентні переваги її продукції, робіт, послуг тощо.

IV. Інші види аналітичних, інформаційних та консультаційних послуг, зокрема й консультування з питань формування заявок на отримання вітчизняних і зарубіжних грантів

Тренінговий курс «Стратегічне управління розвитком підприємства та оцінювання його вартості»

Практично орієнтована програма, яка допоможе сформувати і реалізувати стратегії успішного розвитку компаній, зокрема й в кризових умовах, побудувати на підприємстві ефективний механізм стратегічного управління, здійснити оцінку бізнесу, а також буде корисна й для тих, хто планує проходити атестацію за британською програмою IFA «Стратегічний менеджмент» (Institute of Financial Accountants (IFA since 1916, United Kingdom / Великобританія). Програма українською мовою.

Незабаром з темами курсу можна буде ознайомитись на інтернет-сайті наших партнерів – ТзОВ «Тренінг Центр» (https://ifa.trainingcenter.com.ua/financial-managment/).

В умовах карантину передбачено 2 дні по 6 годин онлайн-занять (здебільшого субота та неділя або дві суботи) з 10:00 до 17:30 год. (з перервами 10 хвилин після кожної години і годиною обідньої перерви з 13.20 до 14.20). Також передбачені додаткові індивідуальні онлайн-консультації з орієнтацією на підприємства кожного з учасників курсу.

У звичайних умовах передбачено два повних дні інтенсивного тренінгового курсу в зручному конференц-залі в бізнес-центрі у Львові.

Учасникам тренінгу буде надано навчальні матеріали в електронній та друкованій формі, а також протягом днів тренінгу буде здійснюватись консультаційний супровід прийняття і реалізації стратегічних управлінських рішень щодо розвитку підприємств.

Також ті, хто грунтовно опанують курс «Стратегічне управління розвитком підприємства та оцінювання його вартості», отримають відповідний офіційний сертифікат.

Детальніше ознайомитись з програмою курсу «Стратегічне управління розвитком підприємства та оцінювання його вартості» можна за покликом https://www.cqbs-consulting.com/pro-kurs-frs/

Тренінговий курс «Управління фінансами фірми»

Програма Institute of Financial Accountants (IFA since 1916, United Kingdom / Великобританія) українською мовою.

Детальніше про курс на інтернет-сайті наших партнерів – ТзОВ «Тренінг Центр» за покликом: https://ifa.trainingcenter.com.ua/financial-managment/

В Україні фінансовий менеджмент набуває все більшої актуальності. Зміни в економіці, робота в умовах кризи вимагає від керівників підприємств по-новому підходити до управління фінансами. Для того, щоб уникнути значної частини фінансових труднощів та зберегти міцні ринкові позиції в умовах жорсткої конкуренції, необхідно сформувати ефективну систему фінансового менеджменту. Саме високий рівень організації фінансового менеджменту та ефективного управління фінансами дасть змогу своєчасно забезпечити підприємство коштами та в свою чергу його майбутній ефективний розвиток.  При цьому, фінансовий менеджмент є важливим елементом всіх видів економічної діяльності, включаючи банки й інші фінансові інститути.

В умовах карантину передбачено 6 онлайн-занять по 5 год. Онлайн-заняття проводяться по суботах та неділях з 10:00 до 16:30 год. (з перервами 10 хвилин після кожної години і годиною обідньої перерви з 13.20 до 14.20). Також передбачені додаткові онлайн-консультації.

В звичайних умовах передбачено шість повних днів інтенсивного тренінгового курсу в зручному конференц-залі в бізнес-центрі у Львові.

Учасникам тренінгу будуть надані корисні навчальні матеріали в електронній та друкованій формі.

Ті, хто грунтовно опанують курс «Фінансовий менеджмент» («Управління фінансами фірми») за програмою Institute of Financial Accountants та успішно пройдуть атестацію, зможуть отримати БРИТАНСЬКИЙ диплом IFA.

Цільова аудиторія:

 • власники бізнесу;
 • керівники компаній і керуючі філіями;
 • фінансові та нефінансові керівники вищої і середньої ланки підприємств;
 • менеджери, аналітики, економісти та фінансисти, які хочуть розширити використання сучасного фінансового інструментарію.

Мета:

 • Надати структуроване і логічне пояснення фінансових процесів, характерних для будь-якої компанії;
 • Сформувати у слухачів системне розуміння фінансів та розвинути практичні навики для ефективного управління фінансами в сучасних умовах;
 • Освоїти інструменти кваліфікованого використання фінансової та нефінансової інформації для оцінювання фінансового стану та перспектив розвитку компанії, а також прийняття ефективних управлінських рішень.

Детальніше ознайомитись з програмою курсу IFA FM можна за покликом https://www.cqbs-consulting.com/pro-kurs-fm/

Тренінговий курс «Ефективне управління підприємством: управлінський облік, бюджетування та аналіз»

Практично орієнтована програма з врахуванням кращого зарубіжного та вітчизняного досвіду успішних компаній, яка також буде корисна й для тих, хто планує вивчати чи проходити атестацію за програмами СІМА (Chartered Institute of Management Accountants; founded in 1919; United Kingdom / Великобританія) українською мовою.

Детальніше про курс на інтернет-сайті наших партнерів – ТзОВ «Тренінг Центр» за покликом: КУРС

В умовах карантину передбачено 8 онлайн-занять по 5 год. Онлайн-заняття проводяться по суботах і неділях з 10:00 до 16:30 год. (з перервами 10 хвилин після кожної години і годиною обідньої перерви з 13.20 до 14.20). Також передбачені додаткові онлайн-консультації.

В звичайних умовах передбачено вісім повних днів інтенсивного тренінгового курсу в зручному конференц-залі в бізнес-центрі у Львові.

Учасникам тренінгу буде надано навчальні матеріали в електронній та друкованій формі, а також буде запропоновано багато різних корисних індивідуальних пропозицій для підвищення ефективності діяльності їх підприємств.

Також ті, хто грунтовно опанують курс «Ефективне управління підприємством: управлінський облік, бюджетування та аналіз», отримають відповідний офіційний сертифікат.

Цільова аудиторія:
• власники бізнесу.
• фінансові та нефінансові керівники вищої і середньої ланки.
• менеджери, аналітики.
• економісти, фінансисти, бухгалтери.
• всі, хто бажає розширити знання і навики з управлінського обліку, бюджетування та економічного аналізу.

Мета
• Надати структуроване і логічне пояснення різних аспектів організації управлінського обліку, бюджетування та економічного аналізу на підприємстві і можливостей використання їх даних для прийняття управлінських рішень.
• Сформувати у слухачів системне розуміння методик факторного аналізу і причино-наслідкових зв’язків різних показників діяльності підприємства та розвинути практичні навики для прийняття оптимальних рішень та ефективного управління підприємством в сучасних умовах.
• Опанувати інструменти управлінського обліку, бюджетування і аналізу (як внутрішнього, так і зовнішнього середовища) для оцінювання реального стану та перспектив розвитку компанії, а також прийняття правильних управлінських рішень.

Детальніше ознайомитись з програмою курсу «Ефективне управління підприємством: управлінський облік, бюджетування та аналіз» можна за покликом https://www.cqbs-consulting.com/pro-kurs-eup/

Запрошуємо до взаємовигідної та надійної співпраці!

Пропонуємо Вам якісні послуги з управлінського консалтингу, аудиту, податкового консультування, ведення обліку та складання звітності, тренінгових навчань з фінансового менеджменту, управлінського обліку, бюджетування, МСФЗ, а також американський курс «Успішне підприємництво» після завершення якого передбачена корисна та цікава поїздка в США, зокрема, на підприємства, що займаються такою ж діяльністю як і Ваше.

Якщо Ви плануєте замовити дві чи більше з вищенаведених послуг, то в період березня-квітня 2020 р. можемо запропонувати Вам суттєві знижки та вигідні пропозиції довгострокової співпраці.

З питаннями та для замовлення послуг телефонуйте за номером (096) 596-21-31 або пишіть на електронну пошту cqbs@ukr.net.

Наша команда пропонує для Вас зокрема розробку комплексних якісних бізнес-рішень з врахуванням факторів внутрішнього й зовнішнього середовища підприємства, надійну бізнес-підтримку в процесі їх прийняття та реалізації, потужну сервісну допомогу щодо різних аспектів діяльності і розвитку компанії чи здійснення окремого проекту.

З повагою і найкращими побажаннями, команда напряму CQBS-Сonsulting та партнери.

Детальніше на сайтах:

м. Львів, вул. Зелена 109

Корисна інформація для експортерів

На сайті Державної установи „Офіс з просування експорту України” (https://epo.org.ua/) Ви зможете ознайомитись з аналітикою про зарубіжні ринки збуту, а також з інформацією про тарифні та нетарифні обмеження експорту в різні країни. Також є інформація про торгові місії, які плануються та міжнародні виставки і можливості участі у них.
Крім того тут зібрано поклики на підбірку навчальних курсів та матеріалів для експортерів та тих хто планує експортувати. Також є посібники та довідники щодо різних аспектів експорту як в конкретні країни, так і конкретних видів продукції, відеоматеріали з пошуку іноземних партнерів тощо.