Консультування з питань управління бізнесом і розвитку підприємства

906
  1. Консультаційні послуги з пошуку способів підвищення результативності та ефективності діяльності підприємства, зокрема зростання обсягів реалізації товарів, робіт, послуг, оптимізації витрат, збільшення прибутку тощо.
  2. Здійснення SWOT-аналізу (аналізу загроз і можливостей зовнішнього середовища, сильних і слабких сторін підприємства), зокрема, з метою пошуку способів подолання слабких сторін і ефективного реагування на загрози для збалансованого розвитку підприємства.
  3. Консультування щодо обгрунтування, прийняття і реалізації стратегічних управлінських рішень (в т.ч. щодо розробки стратегій розвитку підприємства).
  4. Консультації щодо складання бізнес-планів, підготовки проектів, зокрема для представлення на краудфандингових платформах чи перед інвесторами.
  5. Оцінювання ризиків ділових взаємовідносин підприємства і ризиків окремих проектів.
  6. Аналіз конкурентних переваг і потенціалу розвитку підприємства, а також оцінювання конкурентоспроможності його продукції, робіт, послуг.
  7. Консультації щодо маркетингових заходів та програм, а також соціальної відповідальності бізнесу і її впровадження.
  8. Консультаційні послуги щодо організації бюджетування на підприємстві та удосконалення управлінського обліку, розроблення ключових показників діяльності підприємства та форм управлінської звітності для прийняття рішень.
  9. Інші консультаційні послуги щодо управління бізнесом і розвитком підприємства